गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजना (Gandaki Basin Climate Resilient Project) को जिल्ला स्तरिय आयोजना कार्यारम्म गोष्ठि संचालन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम