हाम्रो बारेमा

नेपालको संविधान २०७२ (ई.सं.२०१५) वमोजिम तत्कालिन जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय खारेज भई नेपाल सरकारको कार्यालयहरु पुनसंरचना गर्ने क्रममा सोही कार्यालय (जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय) को साधन श्रोत प्रयोग हुने गरी विक्रम संवत २०७५।०७।१६ (तदनुसार २ नोभेम्वर २०१८) मा कुलेखानी जलाधार आयोजनाको पुरानै भवनमा कार्यालय रहने गरी संघीय जलाधार व्यवस्थापन स्रोत केन्द्र, कुलेखानीको स्थापना भयो । हाल यस केन्द्र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं. १ सिम्लाङ्ग, मकवानपुरमा रहेको छ । यस केन्द्र वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग अन्तर्गत रहेको संघीय कार्यालय हो र यसको कार्यक्षेत्र देशव्यापि रूपमा रहेको छ । थप जानकारी..

कार्यालय प्रमुख

श्याम प्रसाद न्यौपाने
श्याम प्रसाद न्यौपाने

वरिष्ठ जलााधार व्यवस्थापन अधिकृत

९८५५०१०२४२

shyamprasad.neupane@nepal.gov.np

neupaneshyam28@gmail.com

सूचना अधिकारी

निकेश कठायत
निकेश कठायत

जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत

९८४५२८७७६५

nikesh.kathayat@nepal.gov.np

nikeshkathayat@gmail.com

१७ जेठ २०८१
कृषि वन प्रस्तावना आह्वान २०८०/८१

प्रकाशित : २ महिनाs आगाडी

१४ असार २०८०
Invitation for Sealed Quotations

प्रकाशित : १ बर्ष आगाडी

१४ असार २०८०
Invitation for Sealed Quotations

प्रकाशित : १ बर्ष आगाडी

१४ असार २०८०
प्रस्ताब आवहनको सूचना

प्रकाशित : १ बर्ष आगाडी

१४ असार २०८०
प्रस्ताब आवहनको सूचना

प्रकाशित : १ बर्ष आगाडी

अध्ययन प्रतिवेदन