ग्रामिण सडकमा हरित प्रविधिको नमूना प्रर्दशन कार्यक्रम (जीवनमौली टोल, मकवापुरगढि गा.पा)